Kam dál:

Byty:

 

 

 

Nemovitosti:

Reality:

 

 

 

Realitní poradenství, o nás, makléři:

Domy:

 

 

Pozemky:

K výkupu rodinného domu za hotové je potřeba připravit tyto dokumenty:

 

  • nabývací titul - tj. listinu, kterou jste získali vlastnické právo k domu (např. kupní smlouva, darovací smlouva, rozhodnutí soudu ve věci dědického řízení atd.)
  • výpis z katastru nemovitostí (v případě bytové jednotky výpis k bytu i k celému domu)
  • výňatek z katastrální mapy
  • kolaudační rozhodnutí
  • výkres vedení inženýrských sítí
  • pokud na domě vázne omezení vlastnického práva v podobě exekuce, zástavy, věcného břemene apod., připravte dokumenty vztahující se k tomuto omezení


Kontakt: info@vykup-nemovitosti.eu

Potřebuji pomoci s řešením exekuce na nemovitosti v okrese:
Realitní Kancelář